Πολιτική απορρήτου

Ι. Γενικά

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΙΕΡ ΑΕ» (εφεξής η εταιρεία), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»). Για την εταιρεία, ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός, ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων, που η εταιρεία συλλέγει για λογαριασμό σας, πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Σκοπός της είναι η ενημέρωσή σας για την πολιτική της εταιρείας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η εταιρεία αναγνωρίζοντας τη διαρκή της ευθύνη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία τους, έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και του χρόνου επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, αποκλειστικά για τον σκοπό επεξεργασίας, που έχουν αυτά συλλεγεί και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απολύτως ασφαλή. Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση, προκειμένου να παραμένει απολύτως συμμορφωμένη με τη νομοθεσία. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.dellys.com.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με όρο της παρούσας δήλωσης προστασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@dellys.com.gr. Θα θέλαμε, επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην εταιρεία δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Η εταιρεία έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) την εταιρεία «DIGITAL BIRD».

II. Ποιοι είμαστε

H εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά της μαζικής εστίασης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις πόλεις, Ηράκλειο και Χερσόνησο στην Κρήτη.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους καταναλωτές είτε μέσω του δικτύου των καταστημάτων μας, είτε μέσω του ισοτόπου www.dellys.com.gr.

III. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η παροχή εκ μέρους σας των παρακάτω προσωπικών σας δεδομένων προς την εταιρεία δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική, ωστόσο η μη παροχή ορισμένων εξ΄αυτών, που αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω, θα καθιστά αδύνατη την παροχή των υπηρεσιών μας εστίασης προς εσάς.
Αυτό σημαίνει ότι με δική σας προαίρεση μας παρέχετε κάθε φορά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που κατ΄ ελάχιστον χρειάζονται για την ορθή και αποτελεσματική εκ μέρους της εταιρείας παροχή εκείνης της υπηρεσίας εκ των ανωτέρω, την οποία επιθυμείτε κάθε φορά να λάβετε από την εταιρεία,
κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση των παραγγελιών σας σχετικά με τα προϊόντα μας, η μη παροχή των λοιπών,
μη υποχρεωτικών, προσωπικών σας δεδομένων, που επίσης παρατίθενται κατωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών μας. Για την υπηρεσία εστίασης Delivery/Takeaway, μέσω των καταστημάτων μας ή/και διαδικτυακά μέσω του ιστότοπουwww.dellys.com.gr είτε μέσω του Delly’s εντός των καταστημάτων μας, επεξεργαζόμαστε τα κατωτέρω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα :

 • Ονοματεπώνυμο: Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμό σας για τις ανάγκες εκτέλεσης της παραγγελίας προϊόντων του τιμοκαταλόγου Dellys’ από το δίκτυο των καταστημάτων μας.
 • Ταχυδρομική διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πελατών μας για σκοπούς παράδοσης και ολοκλήρωσης της παραγγελίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας για την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Το email των Guests της Ιστοσελίδας συλλέγεται αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή σε αυτό του αποδεικτικού της παραγγελίας που οι πελάτες μας αιτούνται μέσω αυτής.
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα στοιχεία του τηλεφώνου των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας, μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένης και της επιβεβαίωσης της παραγγελίας τους.
 • Στοιχεία τιμολόγησης: Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως τον Α.Φ.Μ. και το όνομα της Δ.Ο.Υ, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κ.λπ, εφόσον ζητηθεί η έκδοση και αποστολή τιμολογίου (αφορά ατομικές επιχειρήσεις)
 • Facebook ID/Gmail: Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει να συνδεθεί στην υπηρεσία onlineordering κάνοντας χρήση του λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook. Απαραίτητο στοιχείο που λαμβάνουμε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης και το Gmail είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη.
 • Προτιμήσεις–Πληροφορίες Ιστορικού: Κατόπιν προηγούμενής ρητής συγκατάθεσής σας, συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν τις αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς στα καταστήματά μας μέσω του www.dellys.com.gr καθώς και ληφθείσες προσφορές, προς διευκόλυνση επιλογής των μελλοντικών σας παραγγελιών.

ΙV. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές από το online ordering μας ή από τα καταστήματά μας όταν σας παρέχουμε απευθείας τις υπηρεσίες μας, ή όταν εισάγετε τα δεδομένα σας διαδικτυακά όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας ή όταν κάνετε εγγραφή στο newsletter μας.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ιστοσελίδα μας (www.dellys.com.gr) συλλέγει, αλλά δεν μεταδίδει σε τρίτους, πληροφορίες που περιγράφουν την προηγούμενη περιήγησή σας στον ιστό), όπως cookies (τα cookies είναι αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο πρόγραμμα περιήγησής σας) και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη δραστηριότητά σας στο Διαδίκτυο). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookies για πολλούς διαφορετικούς λόγους, με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και πιο χρήσιμο περιβάλλον για τους επισκέπτες μας, καθώς και να παρέχουμε διαφημιστικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους. Χρησιμοποιούμε επίσης «cookies» για να κατανοήσουμε πώς περιηγούνται οι επισκέπτες μας στο www.dellys.com.gr  για να βελτιώνουμε τη δομή και το περιεχόμενό του.

V. Μέτρα προσαρμογής

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, όπως την εταιρεία DIGITAL BIRD κ.λπ. οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα διατηρούμε το δικαίωμα όπως για τους παρακάτω (υπ’ αριθμ. 5) σκοπούς διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας κατόπιν παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε τρίτους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό μας υπηρεσίες προώθησης και marketing τόσο της επιχείρησής μας όσο και των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Επίσης πρόσβαση δύνανται επίσης να αποκτήσουν: -εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας, που μας παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ, -εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας, που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, -δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό απαιτήσεων της εταιρείας, -δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την εταιρεία, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εν γένει υποχρεώσεις της από τη νομοθεσία. Οι  εν λόγω Τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αυστηρά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου αυτά να μην υποστούν οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν θα διαθέσει ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και εν γένει προσωπικά δεδομένα πελατών της, σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη, πελάτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.


VII. Γιατί χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η εταιρεία συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι τα ελάχιστα και απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας.


Μπορείτε να ασκήσετέ τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
 • Μπορείτε να ασκήσετέ τα παρακάτω δικαιώματα σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679:
 • Δικαίωμα αντιτάξεως στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σημαίνει να ζητήσετε την αναστολή αυτής, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική ελληνική ή ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος.
 • Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η σχετική κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@dellys.com.gr


VIII. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραγγειλε τωρα